Дорихона

1.Программада аптекани юритиш учун "Справочник" ни маълумотларини киритиб чикиш керак!
"Справочник" тугмаси босилиб ундан Группа ТМЗ киритиб чикилади.

Not img


2."+" тугмаси орқали группалар киритиб чиқилади.

Not img


3.Группа номини киритиб "Сохранить" тугмаси босилади.
4."Справочник" тугмаси босилиб ундан "Перечень ТМЗ" га кирилади.
5.Буердан ташкилот ишлатиши мумкун бўлган дори-дармонлар киритиб чикилади.
Эслатма: Дори-дармонларни киритилиши упаковка ёки штуклигини белгилаш мухум рол
ўйнайди.Битта упаковкада нечта дона дори борлиги кўрсатилиши шарт!!!
6.ИНН ни йозиб ва Фирмани номи йозилади шунда перечень договорда шу фирма
автоватик тарзда номи кўринади. Контакта номер телефон йозилади,
агар телефон номер бўлмаса киритилмиди.
7.Перечень договор қисмида аптекага келган дориларнинг счет фактуралари киритилади.

8.Фирмада счет фактура келади ва приход килинади. Бу жараёнда
1.ИНН терилса фирма номи чикади.
2.Дори номи терилса автоматик тарзда чикади.
3.Количества, Цена, Сумма автомик холда чикади. Охирида утвердить қилинади.

9.Медикаментни тегидаги тугмани босиб дори танланади. Количествани йозгандан
кейин цена си автоматик тарзда чикади.
10.Аптекадаги тугри киритиш коидалари.
1) Аптекада тугри киримТМЗ килиш.
А) Галичка хакида.


Галичка билан белгиланган дорилар флаконлик ва улар битта упаковкада
1 та дондан деб хисобланади. Галичка билан белгиланмаган дорилар бу
Дорилар руйхатида упаковкада бир нечта донали дорлар борлигини билдиради.

Б) Аптека кирим килганида улар галичка оркали кирим килишади.
Отделлар уз киримларини биринчи киритишда галичкаларсиз киритади.
2) Кирим килинган дориларни руйхатини албатта тасдиклаш тугмаси оркали тастиклаши шарт.
Агарда биронта жойида хатолик билан саклаш тугмаси босилса программа
уни сакламайди ва экранда хатоликни курсатувчи ойнача чикади.

3) Дори тайёрлаш булимида Спирт, йод, парашок растворлар
тайёрлашда ишлатилади. Дори тайёрлаш учун


Тайёр булган микдорни тасдиклаб куйилади.

11. Эслатма: харбитта қилган ишни утвердить қилиш керак
12.Гурухлар буйича отчёт бунга фирма ва ташкилотлардан келган
с/ф лар йигиндиси тикилади ва хисобот топширилади
13.Печат кўриниши.
14.Ушбу хисобот булимида бюджет ва бюджетдан ташкари хисоб ракамлар ,
хамда складлар буйича колдик хисоботи юритилади ва печать куринишида чикарилади.
15.Печат кўриниши.
16.Марказ аптека булимида Отделениялар буйича кунлик расход ведомость
асосида чикарилади ва требованиялар тикиб куйилади.
17.Печат кўриниши.
18.Бу фирма ва ташкилотлар буйича келган (кирим ПРИХОД) счёт фактуралар буйича хисобот.
Сизга бухгалтерияга хисобот топширишда керак булади.
19.Печат кўриниши.