Талабни яратиш боъйича коърсатмалар

Дори воситалари учун бухгалтерия хисобини очинг ва хисоб-фактура суровини босингЯратиш-ни босингБюджет (1000….) Ёки бюджетдан ташкари (4014….) -ни танланг,
кимдан кимга, махсулот номи, микдори ва "Кушиш" (+) ва бошкалар.Саклашни босингКейин биз тасдиклаймиз ва дорихонага юборамизДумалок сарик– сиз тасдикладингиз
Яшил думалок - Дорихона тасдикланган нашр
Босиб чикаришга куйиладиган талабларПастки чап бурчакдаги Excel файлини босинг

Талаб, агар керак булса, уни очади ва чоп этади.