Техномед хизматларини тайинлаш боъйича коърсатмалар

Тиббий хизматни тайинлаш ва уларни касалхонада амалга ошириш
Тиббий хизматни тайинлаш учун сиз беморнинг касаллик тарихи (ИБ) ни танлаб, унга киришингиз керак.Биз ИБ (тиббиёт тарихи) га кирганимиздан сунг, биз стационар текширувни танлаймиз ва керакли
хизматлар гурухларини, хизмат турларини ва шифокорни танлаб, тайинлаймиз,
шундан сунг биз кушишни тайинлаймиз

Учрашувни олингУчрашувни амалга ошириш учун сиз хужжатлар, тиббий лабораторияга
боришингиз керак. Хизматлар ёки тиббий натижалар тадкикотсичкончанинг чап тугмаси (ЛКМ - сичкончанинг чап тугмаси) br билан икки марта босиш оркали у ерда хизматни танлангУни Пудратчини ва тиббий курик натижаларини кушиб, Саклаш оркали бажарингСиз шунингдек, "Фотосурат юклаш" ни кушишингиз ёки хизмат шаблонини яратишингиз мумкин

Агар хизмат топилмаса ёки курсатилмаса, биз уни номидан кидириш оркали кидирамиз.