Доктор Амбулатор

1."Документы" дан осмотр пациента в амбулаторном приёмега кирамиз.

Not img

2.Шу ойна хосил бўлади.

Not img


3.Қизил тумолоқчадаги беморлар хали курикдан утмаган беморлар,
яшилдагилар эса курикдан утган беморлар.

4.Беморнинг устига икки маротаба босилса, унинг мед картасига кирилади.
5.Унинг куриниши куйидагича булади.


6.Беморни белгилаб Добавить назначение тугмаси босилади.
7.Шу ердан кайси назначенияга беморни врач жунатмокчи булса
танлаб + тугмаси босилади.
8.Сохранить килиб отправить в кассу тугмаси босилади.
9.Бемор кассага бориб пул тулагандан сунг лабораторияларда куриниб туради.
Агарда беморнинг ахволи ёмон булса яъни уйда даволанадиган даражада
булмаса ётиб даволанишга жунатилади. Буни хам врач узи амалга оширади.
10.Беморни танлаб "Отправить в стационар" тугмаси оркали ётишга жунатилади.
11.Бемор кабул булимида касалхонага юборилган беморлар оркали руйхатдан утинг Касалхонага юборилган беморлар!

Агар бемор руйхатда булмаса Поликлинада шифокорни чакиринг ва шифокорга босиб туришини айтинг Амбулатория шароитида беморни текшириш Касалхонага юбориш тугмаси

Акс холда, касалхонадаги шифокорлар амбулатория текширувларини куришмайди ва уларни тайинлашмайди!