Хамшира

1.Хамшира узиги берилган логиндан кириб. «Документы» тугмасидан
«Назначения лекарственного Средсва»ни босилади.

Not img

Not img


2.Ва бундан Врачлар беморга белгилаган дори дармонлар руйхати куринади.
Бу ерда «Кизил» рангдагилари врач томонидан белгиланган дорилар руйхати.
«Яшил» белгиланганлари хамширанингбелгилаши керак булган кисимлари.
Пастги кисмида беморга ишлатилган Шприц , вата, бинт, спирт ва хокозоларни
киритиб куйиши шарт. Чунки катта Хамшира шу оркали уз дориларини «расход» килади.

Not img


3.«Сохранит» тугмаси босиб чикилади.Хамшира руйхатдан беморини исмини топиб уни
«Утвердит» тугмасини босиб белгилаши керак булади. Шундагина Катта хамширанинг
дорилари руйхатидан «Расход» булади.

Not img